หมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด ติวานนท์-รังสิต


ติดตั้งโดย บจก.เอส เคอลูมิเนียม
สินค้าที่ใช้ MA425
พื้นที่ประมาณ 200ตร.ม.