คุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต

Name
คุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต

Building Type
Supermarket

Location / Country
ภูเก็ต

Year
2022