ดาต้า​โปรดักส์​ ทอปปังฟอร์ม

Name
ดาต้า​โปรดักส์​ ทอปปังฟอร์ม

Building Type
Factory

Location / Country
กรุงเทพมหานคร

Colour
MA528(SPI)
MA303G
MA412

Year
2020

Construction​ สมงาม​ อลูมินั่ม