บ้านพักอาศัย

Name
บ้านพักอาศัย

Building Type
Residential

Location / Country
กรุงเทพมหานคร

Colour
MA510

Year
2021

ติดตั้งโดย ช่างคำหล้า
พื้นที่150ตร.ม.