ปั๊มน้ำมันสุริศร์

Name
ปั๊มน้ำมันสุริศร์

Building Type
oil pump

Location / Country
มุกดาหาร

Colour
MA306
MA309
MA502

Year
2021

พื้นที่โดยประมาณ 150 ตร.ม.
ติดตั้งโดย หตก.ไชยาบริการ