รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

Name
รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

Building Type
Hospital

Location / Country
สมุทรปราการ

Colour
MA503
MA521

Year
2020

Construction
บ.ดีมาร์คเมคเกอร์ และ บ.กิ้มหยูเส็ง