สวนแนวตั้งบ้านพักอาศัย ชะอำ

Name
สวนแนวตั้งบ้านพักอาศัย ชะอำ

Building Type
Residential

Location / Country
ชะอำ

Year
2021