สีวลี เพชรเกษม69

Name
สีวลี เพชรเกษม69

Building Type
Residential

Location / Country
กรุงเทพมหานคร

Colour
MA506

Year
2020

Construction ที.โอ.เอ็น.ยูนิตี้
พื้นที่โดยประมาณ 420 ตร.ม.