ห้างสรรพสินค้า เอ็กซ์เพรส

Name
ห้างสรรพสินค้า เอ็กซ์เพรส

Building Type
Department store

Year
2017