ออริจิ้น ปลั๊ก&เพลย์ สิรินธร สเตชั่น

Name
ออริจิ้น ปลั๊ก&เพลย์ สิรินธร สเตชั่น

Building Type
Condominium

Location / Country
กรุงเทพมหานคร

Colour
MA302
MA304
MA412

Year
2021

จัดซื้อสินค้า บจก.อัมพัน พาวเวอร์ โซลูชั่น
ติดตั้งโดย บจก.สปีด คอนสตรัคชั่น
พื้นที่ประมาณ 550 ตร.ม.