ออริจิ้น รัตนาธิเบศร์

Name
ออริจิ้น รัตนาธิเบศร์

Building Type
Showroom

Location / Country
กรุงเทพมหานคร

Colour
MA506
MAS533G
MAS539G

Year
2021

ติดตั้งโดย บจก.อัมพัน พาวเวอร์ โซลูชั่น
พื้นที่ประมาณ 1,000 ตร.ม