โครงการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Name
โครงการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Building Type
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/maone/template-parts/content-project.php on line 27

Location / Country
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/maone/template-parts/content-project.php on line 36

Colour
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/maone/template-parts/content-project.php on line 47

Year
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/maone/template-parts/content-project.php on line 58


Construction
ติดตั้งโดย บจก.บลูไลน์ จี.โอ.ซิสเต็ม
พื้นที่โดยประมาณ 900 ตร.ม.
year