โครงการ KSB Pumps Co.,Ltd.

Name
โครงการ KSB Pumps Co.,Ltd.

Building Type
Factory

Colour
MA502
MA506

Construction บริษัท พี-แอดวานซ์ จำกัด
พื้นที่โดยประมาณ 550 ตรม.