โชว์รูม เบนซ์ พิษณุโลก

Name
โชว์รูม เบนซ์ พิษณุโลก

Building Type
Showroom

Location / Country
พิษณุโลก

Colour
MA457
MA501

Year
2021

ติดตั้งโดย​ บจก.เก้าแสนจันทร์
พื้นที่ประมาณ​ 1000 ตร.ม.