โรงงานเก็บอะไหล่ BMW

Name
โรงงานเก็บอะไหล่ BMW

Building Type
Factory

Year
2018