โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน

Name
โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน

Building Type
Hotel

Colour
MA810TD