UNDER PARK

ทีมนักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากงาน TALA STUDENT DESIGN COMPETITION 2021 ?
วันนี้เราจะพาไปชมผลงานของน้องๆ อันดับ 1 กันค่ะ ว่าสุดยอดขนาดไหน มีการออกแบบพื้นที่สีเขียวอย่างไร และมีแนวคิดยังไงที่ปังโดนใจสายตากรรมการขนาดนี้
Project Name: UNDER PARK
พื้นที่สาธารณะสีเขียว ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมือง เป็นจุดเริ่มต้นของถนนบางนา-ตราด ออกแบบมาให้ผู้คนทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้ (Universal design) และง่ายต่อการเข้าถึง เป็นพื้นส่งเสริมการเดินเท้า การออกกำลังกาย การมีปฏิสัมพันธ์ สร้างความปลอดภัย ลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นี้ออกแบบโดยใช้หลักการ Modular คือโครงสร้างที่สามารถมานำไปใช้ใน จุดอื่นได้และหลายรูปแบบสร้าง ความหลากหลายจากการนำมาผสมกันของวัตถุต้นแบบ สามารถใช้งานได้นอกเหนือจากความสวยงาม สร้างประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น
? เกิดแสงสว่างสร้างความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน
?คนทุกกลุ่มสามารถเข้าไปใช้งานได้
? สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับท้องถนน
? สร้างอากาศบริสุทธิ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
? ดูแลรักษา ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยนได้ง่าย และมีความยืดหยุ่น
? สร้างทัศนียภาพที่ดี สบายตา
? Group Name: นายธนาธร ชำนาญ และ นางสาวรุ้งตะวัน บุญพร้อม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
? Project Name: UNDER PARK
? Project Address: ถนนบางนาตราด ช่วงกิโลเมตรที่ 1
? City&Country: เขตบางนา กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย