คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ OPEN HOUSE 2024 #2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ OPEN HOUSE 2024 และแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา แก่สาธารณะ และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โดยมี ผศ.ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และมี ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ OPEN HOUSE 2024
.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุนเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทุนกิจกรรมดี จำนวน 5 ทุน
.
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรม Workshop หลักสูตร นิทรรศการผลงานการแสดงของนักศึกษา ดนตรีโฟล์คซอง กิจกรรมเปิดร้านขายของ รวมไปถึงการแสดงโชว์เปิดงาน จากนักศึกษาชั้นปีที่ 2
บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานที่แฝงไปด้วยองค์ความรู้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียน และคณะต่างๆให้ความสนใจ โดยกิจกรรม OPEN HOUSE จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ. 2567 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย