Top News

dsc_4130_optimized-scaled-7
บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ...
BM1-1
ภาพบรรยากาศ – การเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุและการก่อสร้างอาคารของนักศึกษาชั้นปี...
OPEN-HOUSE-7-3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...
a1-12-1
บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด นำโดยคุณ เกียรตินันท์ วิจิตรประไพ...

TALA GOLF 2024

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ TALA GOLF 2024จัดโดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ สนามกอล์ฟ กรุงกวี Krung Kavee Golf Course & Country Club จ.ปทุมธานี

Read More

Building Materials and Construction #2

ภาพบรรยากาศ – การเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุและการก่อสร้างอาคารของนักศึกษาชั้นปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 / 2566 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 — บรรยายโดยคุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ที่สละเวลามามอบความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ BUZON นวัตกรรมระบบยกพื้นสำเร็จรูปอัจฉริยะ

Read More

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ OPEN HOUSE 2024 #2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ OPEN HOUSE 2024 และแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา แก่สาธารณะ และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยมี ผศ.ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Read More

Rooftop Garden Design and Landscaping และ Sustainability Construction and Material #2

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด นำโดยคุณ เกียรตินันท์ วิจิตรประไพ (กรรมการบริหาร) ร่วมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย คุณ สัจจพงศ์ เล็กอุทัย (อนุกรรมการ) จัดบรรยาย Rooftop Garden Design and Landscaping และ Sustainability Construction and Material แก่นักศึกษาคณะสาปัตยรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

Read More

TALA GOLF 2024

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ TALA GOLF 2024จัดโดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ สนามกอล์ฟ กรุงกวี Krung Kavee Golf Course & Country Club จ.ปทุมธานี

Read More

Building Materials and Construction #2

ภาพบรรยากาศ – การเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุและการก่อสร้างอาคารของนักศึกษาชั้นปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 / 2566 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 — บรรยายโดยคุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ที่สละเวลามามอบความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ BUZON นวัตกรรมระบบยกพื้นสำเร็จรูปอัจฉริยะ

Read More

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ OPEN HOUSE 2024 #2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ OPEN HOUSE 2024 และแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา แก่สาธารณะ และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยมี ผศ.ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Read More

Rooftop Garden Design and Landscaping และ Sustainability Construction and Material #2

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด นำโดยคุณ เกียรตินันท์ วิจิตรประไพ (กรรมการบริหาร) ร่วมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย คุณ สัจจพงศ์ เล็กอุทัย (อนุกรรมการ) จัดบรรยาย Rooftop Garden Design and Landscaping และ Sustainability Construction and Material แก่นักศึกษาคณะสาปัตยรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

Read More