บรรยายพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2566 เวลา 13.00 -16.00 น. บริษัท ดิ.โอ.บอนด์ จำกัด และ สมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ณ ห้องสมิหลา ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
บรรยายโดย
-คุณชญา ปัญญาสุข อดีตนายกสมาคมภูมสถาปนิกประเทศไทย (TALA) ปี พ.ศ.2554-2556 หัวข้อ “สถาปนิก . Green”
-คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ GM-บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด หัวข้อ Sustainability Construction and Materials”
-คุณธนทัต อินทรนุกูลกิจ รองกรรมการบริษัทคงสงวนเอ็นจิเนียร์นิ่ง1993 จำกัด หัวข้อ เทคโนโลยีระบบรดน้ำอัตโนมัติ