เจ้าหน้าทึ่งานอาคารและกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เดินทางศึกษาดูงานต่อ ณ อาคารคิงเพาเวอร์ มหานคร #2

คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ (กรรมการผู้จัดการ) บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายและติดตั้งแบรนด์ BUZON ผลิตภัณฑ์ยกระดับพื้นภายนอกจากประเทศเบลเยี่ยมที่มีการใช้งานกว่า 35 ประเทศทั่ว โลกยาวนานกว่า 28 ปี BUZON นวัตกรรมระบบยกพื้นสำเร็จรูปอัจฉริยะออกแบบมาเพื่อปฏิวัติ ระบบยก พื้นล้าสมัยแบบดั้งเดิมซึ่งยากต่อการทำงาน และการดูแลรักษาด้วยเทคโนโลยีการผลิต ที่ได้มาตรฐานการรับรองโดยองค์กรชั้นนำ และตัวผลิตภัณฑ์ยังได้รับการรับรองสิทธิบัตรจาก ยุโรป นำเจ้าหน้าทึ่งานอาคารและกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าดูการใช้งานผลิตภัณฑ์ย Buzon ณ อาคารคิงเพาเวอร์ มหานคร

PSU@King Power Mahanakhon #2

คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ(กรรมการผู้จัดการ) บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด นำนักศึกษาสถาปัตย์ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเดินทางเยี่ยมชมอาคารคิงเพาเวอร์ มหานคร

Ruts@king power mahanakhon #2

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าดูงาน การติดตั้ง Buzon แล้ว ชมผังเมืองกรุงเทพ ณ คิงเพาเวอร์ มหานคร

ACUA Golf 2024 #2

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุนงาน Yellow & Brown Golf 2567 จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Building Materials and Construction #2

ภาพบรรยากาศ – การเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุและการก่อสร้างอาคารของนักศึกษาชั้นปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 / 2566 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 — บรรยายโดยคุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ที่สละเวลามามอบความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ BUZON นวัตกรรมระบบยกพื้นสำเร็จรูปอัจฉริยะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ OPEN HOUSE 2024 #2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ OPEN HOUSE 2024 และแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา แก่สาธารณะ และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยมี ผศ.ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และมี ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ OPEN HOUSE 2024.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุนเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทุนกิจกรรมดี จำนวน 5 ทุน.ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรม Workshop หลักสูตร นิทรรศการผลงานการแสดงของนักศึกษา ดนตรีโฟล์คซอง […]

Rooftop Garden Design and Landscaping และ Sustainability Construction and Material #2

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด นำโดยคุณ เกียรตินันท์ วิจิตรประไพ (กรรมการบริหาร) ร่วมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย คุณ สัจจพงศ์ เล็กอุทัย (อนุกรรมการ) จัดบรรยาย Rooftop Garden Design and Landscaping และ Sustainability Construction and Material แก่นักศึกษาคณะสาปัตยรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง ในนามตัวแทนคณะฯต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองมา ณ ที่นี่ ครับ ที่สละเวลามามอบความรู้ เทคนิคการออกแบบการจัดสวนดาดฟ้าและสร้างความเข้าใจในการก่อสร้างและวัสดุเพื่อความยั่งยืน